Reklamačné podmienky

Reklamačný poriadok pre eshop

 

Objednávka a ceny tovaru

- Papírenské zboží s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu cien a to aj bez predchádzajúceho písomného, ​​či iným spôsobom vydaného oznámenia

hlavný spôsob objednania je po registrácii do e-shopu, naplnenie nákupného košíka a odoslanie objednávky, po dohode možno objednávať aj telefonicky, e-mailom, písomne ​​alebo osobne

- každá potvrdená objednávka zo strany Papírenské zboží s.r.o. voči kupujúcemu je považovaná za záväznú

- pri každej objednávke akýmkoľvek spôsobom je nutné uviesť všetky potrebné iniciály kupujúceho (meno a priezvisko alebo názov firmy, presnú adresu fakturácie, adresu pre dodanie tovaru, dostupný telefón alebo email)

 

Storno objednávky

- kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením, po záväznom potvrdení iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania, v prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním

predávajúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu, prevažný dôvod jest, tovar sa už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru

- v prípade stornovania od predávajúceho, bude predávajúci bez akýchkoľvek prieťahov kontaktovať kupujúceho a navrhne najlepšie schodné riešenie problému s objednávkou, v prípade už uhradenej zálohy na tovar alebo celej úhrady tovaru bude táto čiastka bezodkladne kupujúcemu vrátená

 

Termín dodania tovaru

- tovar je na sklade, dodacia doba 2-5 pracovné dni

- tovar nie je na sklade, bude stanovená predbežná dodacia lehota, ktorá bude oznámená kupujúcemu individuálne

 

reklamácia

- lehota na vybavenie reklamácie je podľa zákona č. 634/1992 Zb. tridsaťdňovej

- reklamácia sa riadia podľa Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka

- v prípade vady tovaru, ktorá sa prejaví v priebehu záručnej doby, má kupujúci nárok na bezplatnú opravu alebo výmenu

- pre správne uplatnenie reklamácie je nutné najprv nás kontaktovať a dohodnúť postup reklamácie, kontakt je možný osobne, telefonicky, e-mailom alebo písomne ​​pozri sekcie Kontakty

- v prípade zasielania reklamovaného tovaru poštou je nutné, aby bol už vykonaný vyššie uvedený prvý kontakt

- bez predchádzajúcej dohody nebude reklamovaný tovar prijatý k reklamácii, predávajúci má právo zásielku odmietnuť

- záručná doba sa pozastavuje odo dňa uplatnenia reklamácie až do doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať

- kupujúci môže tiež požadovať zľavu z kúpnej ceny tovaru, táto zľava možno poskytnúť v prípade, keď má vec vady, ktoré bránia, aby slúžila danému účelu

v prípade uplatnenia zľavy, berie kupujúci na vedomie, že chyby, na ktoré bola zľava poskytnutá, nemožno už v budúcnosti reklamovať

 

adresa predávajúceho pre zasielanie reklamácií:

Papírenské zboží s.r.o.

Plucárna 3919/11

695 01 HODONÍN

 

- tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale

- tovar nesmie byť nijako použitý

- tovar nesmie byť nijako poškodené

- zásielka musí byť kompletná, tak ako ste ju prevzal, tak musí byť zaslaná aj späť vr. príslušenstva, návodu atď. s originálom dokladu o kúpe

- tovar zasielajte doporučene a poistený, nijako neručíme za stratu alebo poškodenie pri ceste k nám

- tovar nesmie byť zaslaný späť na dobierku, takto zaslaný tovar nebude z našej strany prijaté

- vrátenie tovaru je možné po dohode aj osobne

- pri splnení všetkých určených podmienok o vrátení tovaru Vám pošleme peniaze za tovar späť zloženkou na Vašu adresu alebo prevodom na Váš bankový účet

- pri nesplnení podmienok o vrátení tovaru nebudeme akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar Vám zašleme späť na Vaše náklady

 

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

 

Údaje na stránkach

Všetky údaje uvádzané na stránkach www.papiernickytovar.sk sú nezáväzné a podliehajú potvrdenie za strany prevádzkovateľa (predávajúceho). Papírenské zboží s.r.o. má právo na zmenu cien a z menu v ponuke tovaru bez akéhokoľvek predchádzajúcej písomného alebo iného upozornenia, v prípade zmeny cien po uhradení zálohy kupujúcim, (pokiaľ nenastane iná dohoda), mu táto záloha po dohode bude vrátená.

Piktogram

127 653 druhov
produktov na sklade

Piktogram

Výdaj tovaru aj v
kamennej predajni

Piktogram

Doprava zadarmo
nad 80 €

Piktogram

Naskladnený tovar doručíme
do 2 pracovných dní

Piktogram

Neviete si rady?
Pomôžeme Vám!

Blue Envelope